Klimaatmonitor: energiegebruik woningen 2017

Gert Nijsink 27-11-2018 212 keer bekeken 0 reacties

Op de Klimaatmonitor zijn sinds enige tijd gegevens over het energiegebruik van woningen in 2017 beschikbaar. Gegevens m.b.t. aardgas en elektriciteit zijn in oktober gepubliceerd, gegevens m.b.t. stadsverwarming zijn vandaag toegevoegd.

De gegevens m.b.t. stadsverwarming zijn met ingang van heden waar mogelijk gebaseerd op buurt- en wijkgegevens. Tot op heden gebruikten we alleen gemeentegegevens om een schatting te maken van de geleverde warmte. Door buurt- en wijkgegevens te gebruiken, verwachten we een betere schatting te verkrijgen. Ook verkrijgen we zodoende gegevens in gemeenten, waar het aandeel woningen met stadsverwarming op gemeenteniveau lager is dan 5 %, maar waar wel buurten en/of wijken aanwezig zijn met een aandeel stadsverwarming > 5 %.

Uit de gegevens blijkt dat het verbruik van aardgas sinds 2004 fors is afgenomen en het gebruik van elektriciteit vergelijkbaar is met dat in 2004. Dit terwijl in die periode het aantal woningen is toegenomen.  Het aandeel stadsverwarming is in dezelfde periode ongeveer verdubbeld.

We verwachten gegevens m.b.t. het zakelijke gas- en elektriciteitsgebruik in de 1e helft van december te publiceren.

 

0  reacties