Energie uit Oppervlaktewater!

Simon Lubach 28-11-2018 330 keer bekeken 0 reacties

Wat kan oppervlaktewater bijdragen aan de energietransitie? Die vraag hebben de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland samen met de Waterschappen en Rijkswaterstaat onderzocht. Drijvende zonneparken, Waterkracht en Aquathermie bieden grote kansen, zo is te zien op de kansenkaart.

Uit de onderzochte casussen is naar voren gekomen dat het energiespoor Zon op water kansrijk is wat betreft financiële haalbaarheid en ruimtelijke ordening. Zon op water is vergelijkbaar rendabel als zon op land. Er zijn weliswaar meerkosten voor aanleg op water maar de opbrengst op water is ook hoger.

Waterkracht heeft weinig potentie omdat waterkrachtprojecten doorgaans een kleine capaciteit hebben en daardoor weinig energie opwekken.

Thermische energie uit oppervlaktewater in combinatie met warmte-koude-opslag (TEO/WKO) is bijzonder kansrijk voor de verwarming van woningen. Installaties zijn financieel haalbaar in waterrijke gebieden waar de dichtheid van de warmtevraag hoog is. Zeker als TEO/WKO vergeleken wordt met andere vormen van gasloos verwarmen zoals ‘all-electric’ dan komt TEO/WKO er gunstig uit. TEO-installaties, met of zonder WKO, voor het koelen van gebouwen en bedrijfsprocessen zijn, afhankelijk van specifieke randvoorwaarden, financieel ook heel goed haalbaar.

Voor bovenstaande energiesporen is de kansenkaart energie uit oppervlaktewater opgesteld. Naast ruimtelijk inzicht in kansen zijn er ook 16 cases financieel doorgerekend en als voorbeeld beschikbaar. De belangrijkste inzichten zijn beschreven in de Managementsamenvatting.  

Meer weten over Aquathemie?

Door CE Delft en Deltares is een nieuwe potentiestudie over alle vormen van Aquathermie gereedgekomen. Voor een nieuwe casus is de handreiking Aquathermie goed te gebruiken, waarin alle rollen staan uitgewerkt en het proces stap voor stap wordt doorlopen. Daarnaast is op www.stowa.nl/teo veel informatie te vinden.

0  reacties